Huisartsenpraktijk Groenewold

Hortensiastraat 14a - 7601 EW Almelo - tel. 0546-452366

Praktijkondersteuning GGZ

De werkzaamheden van de praktijkondersteuner GGZ richten zich op een breed gebied van de psychische problematiek. Zij heeft een spreekuur voor mensen met uiteenlopende klachten op sociaal, emotioneel of psychiatrisch gebied. Hieronder vallen klachten als burn out, depressie, eenzaamheid en rouwverwerking na een overlijden.

Wanneer u klachten op dit gebied heeft, wordt u eerst door de huisarts gezien. In gezamenlijk overleg kan dan worden besloten om u door te verwijzen naar de praktijkondersteuner (POH) GGZ.

De POH GGZ overlegt altijd met de huisarts over haar beleid.

Aan deze zorg zijn voor u geen extra kosten verbonden.