Huisartsenpraktijk Groenewold

Hortensiastraat 14a - 7601 EW Almelo - tel. 0546-452366

Praktijkondersteuning

In de praktijk wordt gewerkt met praktijkondersteuning. De praktijkondersteuner Somatiek  (POH-S)  is opgeleid om de huisarts te ondersteunen in de zorg voor chronisch zieke mensen. In onze praktijk is een verpleegkundige werkzaam als POH-S. Zij houdt spreekuur voor patienten met:

diabetes mellitus (suikerziekte)

hypertensie (hoge bloeddruk)

hart- en vaatziekten (hartinfarct, beroerte, vaatlijden aan de benen)

astma en COPD

stoppen met roken

De POH-S overlegt altijd met de huisarts over haar beleid.

Aan deze zorg zijn voor u geen extra kosten verbonden.